One Piece Vietsub toàn tập

February 17, 2011 at 1:18 pm 10 comments

image Một cậu bé tên Monkey D. Luffy, được khuyến khích bởi người anh hùng thuở nhỏ Shanks “Tóc đỏ”, giong buồm ra khơi trên chuyến hành trình tìm kho báu huyền thoại One Piece và trở thành Vua hải tặc. Để làm được điều này, cậu phải đến được tận cùng của vùng biển nguy hiểm và chết chóc nhất thế giới: Grand Line (Đại Hải Trình).

Luffy lãnh đạo nhóm hải tặc Mũ Rơm qua East Blue (Biển Đông) và rồi tiến đến Grand Line. Cậu theo dấu chân của vị vua hải tặc quá cố, Gol D. Roger, chu du từ đảo này sang đảo khác để đến với kho báu vĩ đại One Piece. Mỗi thành viên trong nhóm đều có 1 quá khứ rất đặc biệt và đáng buồn. Ngoài khả năng đặc biệt trong công việc của mình, bất cứ thành viên nào cũng có khả năng chiến đấu rất tốt.

newCẬP NHẬT TẠI ĐÂY new

Cho đến nay, thủy thủ đoàn chính thức của băng Mũ Rơm gồm 9 người:

Trong suốt câu chuyện, họ chiến đấu với cả những băng hải tặc xấu xa khác và Hải quân. Hải quân là thuộc cấp của Chính phủ thế giới, những kẻ tìm kiếm công lý qua việc chấm dứt Đại kỉ nguyên Hải tặc. Nhiều chi tiết bối cảnh trong truyện nói về sự cân bằng quyền lực mỏng manh giữa Chính phủ thế giới và những băng hải tặc hùng mạnh nhất thế giới.

(Nguồn vnsharing.net)
Link download Xem online
001: Mediafire Download
002: Mediafire Download
003: Mediafire Download
004: Mediafire Download
005: Mediafire Download
006: Mediafire Download
007: Mediafire Download
008: Mediafire Download
009: Mediafire Download
010: Mediafire Download
011: Mediafire Download
012: Mediafire Download
013: Mediafire Download
014: Mediafire Download
015: Mediafire Download
016: Mediafire Download
017: Mediafire Download
018: Mediafire Download
019: Mediafire Download
020: Mediafire Download
021: Mediafire Download
022: Mediafire Download
023: Mediafire Download
024: Mediafire Download
025: Mediafire Download
026: Mediafire Download
027: Mediafire Download
028: Mediafire Download
029: Mediafire Download
030: Mediafire Download
031: Mediafire Download
032: Mediafire Download
033: Mediafire Download
034: Mediafire Download
035: Mediafire Download
036: Mediafire Download
037: Mediafire Download
038: Mediafire Download
039: Mediafire Download
040: Mediafire Download
041: Mediafire Download
042: Mediafire Download
043: Mediafire Download
044: Mediafire Download
045: Mediafire Download
046: Mediafire Download
047: Mediafire Download
048: Mediafire Download
049: Mediafire Download
050: Mediafire Download
051: Mediafire Download
052: Mediafire Download
053: Mediafire Download
054: Mediafire Download
055: Mediafire Download
056: Mediafire Download
057: Mediafire Download
058: Mediafire Download
059: Mediafire Download
060: Mediafire Download
061: Mediafire Download
062: Mediafire Download
063: Mediafire Download
064: Mediafire Download
065: Mediafire Download
066: Mediafire Download
067: Mediafire Download
068: Mediafire Download
069: Mediafire Download
070: Mediafire Download
071: Mediafire Download
072: Mediafire Download
073: Mediafire Download
074: Mediafire Download
075: Mediafire Download
076: Mediafire Download
077: Mediafire Download
078: Mediafire Download
079: Mediafire Download
080: Mediafire Download
081: Mediafire Download
082: Mediafire Download
083: Mediafire Download
084: Mediafire Download
085: Mediafire Download
086: Mediafire Download
087: Mediafire Download
088: Mediafire Download
089: Mediafire Download
090: Mediafire Download
091: Mediafire Download
092: Mediafire Download
093: Mediafire Download
094: Mediafire Download
095: Mediafire Download
096: Mediafire Download
097: Mediafire Download
098: Mediafire Download
099: Mediafire Download
100: Mediafire Download
101: Mediafire Download
102: Mediafire Download
103: Mediafire Download
104: Mediafire Download
105: Mediafire Download
106: Mediafire Download
107: Mediafire Download
108: Mediafire Download
109: Mediafire Download
110: Mediafire Download
111: Mediafire Download
112: Mediafire Download
113: Mediafire Download
114: Mediafire Download
115: Mediafire Download
116: Mediafire Download
117: Mediafire Download
118: Mediafire Download
119: Mediafire Download
120: Mediafire Download
121: Mediafire Download
122: Mediafire Download
123: Mediafire Download
124: Mediafire Download
125: Mediafire Download
126: Mediafire Download
127: Mediafire Download
128: Mediafire Download
129: Mediafire Download
130: Mediafire Download
131: Mediafire Download
132: Mediafire Download
133: Mediafire Download
134: Mediafire Download
135: Mediafire Download
136: Mediafire Download
137: Mediafire Download
138: Mediafire Download
139: Mediafire Download
140: Mediafire Download
141: Mediafire Download
142: Mediafire Download
143: Mediafire Download
144: Mediafire Download
145: Mediafire Download
146: Mediafire Download
147: Mediafire Download
148: Mediafire Download
149: Mediafire Download
150: Mediafire Download
151: Mediafire Download
152: Mediafire Download
153: Mediafire Download
154: Mediafire Download
155: Mediafire Download
156: Mediafire Download
157: Mediafire Download
158: Mediafire Download
159: Mediafire Download
160: Mediafire Download
161: Mediafire Download
162: Mediafire Download
163: Mediafire Download
164: Mediafire Download
165: Mediafire Download
166: Mediafire Download
167: Mediafire Download
168: Mediafire Download
169: Mediafire Download
170: Mediafire Download
171: Mediafire Download
172: Mediafire Download
173: Mediafire Download
174: Mediafire Download
175: Mediafire Download
176: Mediafire Download
177: Mediafire Download
178: Mediafire Download
179: Mediafire Download
180: Mediafire Download
181: Mediafire Download
182: Mediafire Download
183: Mediafire Download
184: Mediafire Download
185: Mediafire Download
186: Mediafire Download
187: Mediafire Download
188: Mediafire Download
189: Mediafire Download
190: Mediafire Download
191: Mediafire Download
192: Mediafire Download
193: Mediafire Download
194: Mediafire Download
195: Mediafire Download
196: Mediafire Download
197: Mediafire Download
198: Mediafire Download
199: Mediafire Download
200: Mediafire Download
201: Mediafire Download
202: Mediafire Download
203: Mediafire Download
204: Mediafire Download
205: Mediafire Download
206: Mediafire Download
207: Mediafire Download
Mediafire Download
208: Mediafire Download
Mediafire Download
209: Mediafire Download
Mediafire Download
210: Mediafire Download
Mediafire Download
211: Mediafire Download
Mediafire Download
212: Mediafire Download
Mediafire Download
213: Mediafire Download
Mediafire Download
214: Mediafire Download
215-216:
Mediafire Download
Mediafire Download
217: Mediafire Download
218: Mediafire Download
219: Mediafire Download
220-224:
Mediafire Download
225-226:
Mediafire Download
227-237:
Mediafire Download
238-248:
Mediafire Download
249-259:
Mediafire Download
260-263:
Mediafire Download
264: Mediafire Download
265: Mediafire Download
266: Mediafire Download
267: Mediafire Download
268-269:
Mediafire Download
Mediafire Download
270: Mediafire Download
271: Mediafire Download
272: Mediafire Download
273: Mediafire Download
274: Mediafire Download
275: Mediafire Download
OR Megashare Download
276: Mediafire Download
277-278:
Mediafire Download
Mediafire Download
279: Mediafire Download
(280-283: chủ yếu là các đoạn hồi tưởng ở các tập trước,
nên các bạn xem từ 284 là nối tiếp với 279 luôn ^^ )
284: Mediafire Download
285: Mediafire Download
286: Mediafire Download
287: Mediafire Download
288: Mediafire Download
289: Mediafire Download
290: Mediafire Download
(291, 292: phần ngoài truyện nên sẽ ra sau ^^)
293: Mediafire Download
294: Mediafire Download
295: Mediafire Download
296: Mediafire Download
297: Mediafire Download
298: Mediafire Download
299: Mediafire Download
300: Mediafire Download
301: Mediafire Download
302: Mediafire Download
303: Mediafire Download
304: Mediafire Download
305: Mediafire Download
306: Mediafire Download
307: Mediafire Download
308: Mediafire Download
309: Mediafire Download
310: Mediafire Download
311: Mediafire Download
312: Mediafire Download
313: Mediafire Download
314: Mediafire Download
315: Mediafire Download
316: Mediafire Download
317: Mediafire Download
318: Mediafire Download
319: Mediafire Download
320: Mediafire Download
321: Mediafire Download
322: Mediafire Download
323: Mediafire Download
324: Mediafire Download
325: Mediafire Download
326: Mediafire Download
327: Mediafire Download
328: Mediafire Download
329: Mediafire Download
330: Mediafire Download
331: Mediafire Download
332: Mediafire Download
333: Mediafire Download
334: Mediafire Download
335: Mediafire Download
336: Mediafire Download
337: Mediafire Download
338: Mediafire Download
339: Mediafire Download
340 Mediafire Download
341 Mediafire Download
342 Mediafire Download
343 Mediafire Download
344 Mediafire Download
345 Mediafire Download
346 Mediafire Download
347 Mediafire Download
348 Mediafire Download
349 Mediafire Download
350 Mediafire Download
351 Mediafire Download
352 Mediafire Download
353 Mediafire Download
354 Mediafire Download
355 Mediafire Download
356 Mediafire Download
357 Mediafire Download
358 Mediafire Download
359 Mediafire Download
360 Mediafire Download
361 Mediafire Download
362 Mediafire Download
363 Mediafire Download
364 Mediafire Download
365 Mediafire Download
366 Mediafire Download
367 Mediafire Download
368 Mediafire Download
369 Mediafire Download
370 Mediafire Download
371 Mediafire Download
372 Mediafire Download
373 Mediafire Download
374 Mediafire Download
375 Mediafire Download
376 Mediafire Download
377 Mediafire Download
378 Mediafire Download
379 Mediafire Download
380 Mediafire Download
381 Mediafire Download
382 Mediafire Download
383 Mediafire Download
384 Mediafire Download
385 Mediafire Download
386 Mediafire Download
387 Mediafire Download
388 Mediafire Download
389 Mediafire Download
390 Mediafire Download
391 Mediafire Download
392 Mediafire Download
393 Mediafire Download
394 Mediafire Download
395 Mediafire Download
396 Mediafire Download
397 Mediafire Download
398 Mediafire Download
399 Mediafire Download
400: Mediafire Download
401: Mediafire Download
Mediafire Download
402: Mediafire Download
Mediafire Download
Mediafire Download
Mediafire Download
OR 402
Megaupload Download
Megaupload Download
Megaupload Download
Megaupload Download
Megaupload Download
Megaupload Download
403: Mediafire Download
404: Mediafire Download
405: Mediafire Download
406: Mediafire Download
407: Mediafire Download
408: Mediafire Download
Mediafire Download
409: Mediafire Download
Mediafire Download
410: Mediafire Download
411: Mediafire Download
412: Mediafire Download
413: Mediafire Download
Mediafire Download
414: Mediafire Download
Mediafire Download
Mediafire Download
Mediafire Download
OR Mediafire Download
415: Mediafire Download
Mediafire Download
OR Megaupload Download
416: Mediafire Download
Mediafire Download
OR Megaupload Download
417: Mediafire Download
Mediafire Download
OR Megaupload Download
418 Mediafire Download
Mediafire Download
OR Megashare Download
419 Mediafire Download
Mediafire Download
OR Megashare Download
420 Mediafire Download
OR Megashare Download
421 Megashare Download
OR Mediafire Download
OR Megashare Download
422 Mediafire Download
OR Megashare Download
423 Mediafire Download
OR Megaupload Download
OR Megashare Download
424 Mediafire Download
OR Megashare Download
425 Mediafire Download
(426-429 : là phần ngoài truyện nên sẽ ra sau)
430 Mediafire Download
431 Mediafire Download
432 Mediafire Download
433 Mediafire Download
434 Mediafire Download
435 Mediafire Download
436 Mediafire Download
437 Mediafire Download
438 Mediafire Download
439 Mediafire Download
440 Mediafire Download
441 Mediafire Download
442 Mediafire Download
443 Mediafire Download
444 Mediafire Download
445 Mediafire Download
446 Mediafire Download
447 Mediafire Download
448 Mediafire Download
Mediafire Download
OR Mediafire Download
449 Mediafire Download|Megaupload Download
Mediafire Download
450 Mediafire Download|Megaupload Download|Megashare Download
451 Mediafire Download|Megaupload Download|Megashare Download
452 Mediafire Download|Megaupload Download|Megashare Download
453 Mediafire Download|Megaupload Download|Megashare Download
454 Mediafire Download|Megaupload Download
455 Mediafire Download|Megaupload Download
456 Mediafire Download|Megaupload Download
457 Mediafire Download|Megaupload Download
458 Mediafire Download
One piece Ep 1
One piece Ep 2
One piece Ep 3
One piece Ep 4
One piece Ep 5
One piece Ep 6
One piece Ep 7
One piece Ep 8
One piece Ep 9
One piece Ep 10
One piece Ep 11
One piece Ep 12
One piece Ep 13
One piece Ep 14
One piece Ep 15
One piece Ep 16
One piece Ep 17
One piece Ep 18
One piece Ep 19
One piece Ep 20
One piece Ep 21
One piece Ep 22
One piece Ep 23
One piece Ep 24
One piece Ep 25
One piece Ep 26
One piece Ep 27
One piece Ep 28
One piece Ep 29
One piece Ep 30
One piece Ep 31
One piece Ep 32
One piece Ep 33
One piece Ep 34
One piece Ep 35
One piece Ep 36
One piece Ep 37
One piece Ep 38
One piece Ep 39
One piece Ep 40
One piece Ep 41
One piece Ep 42
One piece Ep 43
One piece Ep 44
One piece Ep 45
One piece Ep 46
One piece Ep 47
One piece Ep 48
One piece Ep 49
One piece Ep 50
One piece Ep 51
One piece Ep 52
One piece Ep 53
One piece Ep 54
One piece Ep 55
One piece Ep 56
One piece Ep 57
One piece Ep 58
One piece Ep 59
One piece Ep 60
One piece Ep 61
One piece Ep 62
One piece Ep 63
One piece Ep 64
One piece Ep 65
One piece Ep 66
One piece Ep 67
One piece Ep 68
One piece Ep 69
One piece Ep 70
One piece Ep 71
One piece Ep 72
One piece Ep 73
One piece Ep 74
One piece Ep 75
One piece Ep 76
One piece Ep 77
One piece Ep 78
One piece Ep 79
One piece Ep 80
One piece Ep 81
One piece Ep 82
One piece Ep 83
One piece Ep 84
One piece Ep 85
One piece Ep 86
One piece Ep 87
One piece Ep 88
One piece Ep 89
One piece Ep 90
One piece Ep 91
One piece Ep 92
One piece Ep 93
One piece Ep 94
One piece Ep 95
One piece Ep 96
One piece Ep 97
One piece Ep 98
One piece Ep 99
One piece Ep 100
One piece Ep 101
One piece Ep 102
One piece Ep 103
One piece Ep 104
One piece Ep 105
One piece Ep 106
One piece Ep 107
One piece Ep 108
One piece Ep 109
One piece Ep 110
One piece Ep 111
One piece Ep 112
One piece Ep 113
One piece Ep 114
One piece Ep 115
One piece Ep 116
One piece Ep 117
One piece Ep 118
One piece Ep 119
One piece Ep 120
One piece Ep 121
One piece Ep 122
One piece Ep 123
One piece Ep 124
One piece Ep 125
One piece Ep 126
One piece Ep 127
One piece Ep 128
One piece Ep 129
One piece Ep 130
One piece Ep 131
One piece Ep 132
One piece Ep 133
One piece Ep 134
One piece Ep 135
One piece Ep 136
One piece Ep 137
One piece Ep 138
One piece Ep 139
One piece Ep 140
One piece Ep 141
One piece Ep 142
One piece Ep 143
One piece Ep 144
One piece Ep 145
One piece Ep 146
One piece Ep 147
One piece Ep 148
One piece Ep 149
One piece Ep 150
One piece Ep 151
One piece Ep 152
One piece Ep 153
One piece Ep 154
One piece Ep 155
One piece Ep 156
One piece Ep 157
One piece Ep 158
One piece Ep 159
One piece Ep 160
One piece Ep 161
One piece Ep 162
One piece Ep 163
One piece Ep 164
One piece Ep 165
One piece Ep 166
One piece Ep 167
One piece Ep 168
One piece Ep 169
One piece Ep 170
One piece Ep 171
One piece Ep 172
One piece Ep 173
One piece Ep 174
One piece Ep 175
One piece Ep 176
One piece Ep 177
One piece Ep 178
One piece Ep 179
One piece Ep 180
One piece Ep 181
One piece Ep 182
One piece Ep 183
One piece Ep 184
One piece Ep 185
One piece Ep 186
One piece Ep 187
One piece Ep 188
One piece Ep 189
One piece Ep 190
One piece Ep 191
One piece Ep 192
One piece Ep 193
One piece Ep 194
One piece Ep 195
One piece Ep 196
One piece Ep 197
One piece Ep 198
One piece Ep 199
One piece Ep 200
One piece Ep 201
One piece Ep 202
One piece Ep 203
One piece Ep 204
One piece Ep 205
One piece Ep 206
One piece Ep 207
One piece Ep 208
One piece Ep 209
One piece Ep 210
One piece Ep 211
One piece Ep 212
One piece Ep 213
One piece Ep 214
One piece Ep 215+216
One piece Ep 217
One piece Ep 218
One piece Ep 219
One piece Ep 220
One piece Ep 221
One piece Ep 222
One piece Ep 223
One piece Ep 224
One piece Ep 225
One piece Ep 226
One piece Ep 227+228
One piece Ep 229
One piece Ep 230
One piece Ep 231
One piece Ep 232
One piece Ep 233
One piece Ep 234
One piece Ep 235
One piece Ep 236
One piece Ep 237
One piece Ep 238
One piece Ep 240
One piece Ep 241
One piece Ep 242
One piece Ep 243
One piece Ep 244
One piece Ep 245
One piece Ep 246
One piece Ep 247
One piece Ep 248
One piece Ep 249
One piece Ep 250+251
One piece Ep 252
One piece Ep 253
One piece Ep 254
One piece Ep 255
One piece Ep 256
One piece Ep 257
One piece Ep 258
One piece Ep 259
One piece Ep 260
One piece Ep 261
One piece Ep 262
One piece Ep 263
One piece Ep 264
One piece Ep 265
One piece Ep 266
One piece Ep 267
One piece Ep 268+269
One piece Ep 270
One piece Ep 271
One piece Ep 272
One piece Ep 273
One piece Ep 274
One piece Ep 275
One piece Ep 276
One piece Ep 277+278
One piece Ep 279
One piece Ep 280
One piece Ep 281
One piece Ep 282
One piece Ep 283
One piece Ep 284
One piece Ep 285
One piece Ep 286
One piece Ep 287
One piece Ep 288
One piece Ep 289
One piece Ep 290
One piece Ep 291
One piece Ep 292
One piece Ep 293
One piece Ep 294
One piece Ep 295
One piece Ep 296
One piece Ep 297
One piece Ep 298
One piece Ep 299
One piece Ep 300
One piece Ep 301
One piece Ep 302
One piece Ep 303
One piece Ep 304
One piece Ep 305
One piece Ep 306
One piece Ep 307
One piece Ep 308
One piece Ep 309
One piece Ep 310
One piece Ep 311
One piece Ep 312
One piece Ep 313
One piece Ep 314
One piece Ep 315
One piece Ep 316
One piece Ep 317
One piece Ep 318
One piece Ep 319
One piece Ep 320
One piece Ep 321
One piece Ep 322
One piece Ep 323
One piece Ep 324
One piece Ep 325
One piece Ep 326
One piece Ep 327
One piece Ep 328
One piece Ep 329
One piece Ep 330
One piece Ep 331
One piece Ep 332
One piece Ep 333
One piece Ep 334
One piece Ep 335
One piece Ep 336
One piece Ep 337
One piece Ep 338
One piece Ep 339
One piece Ep 340
One piece Ep 341
One piece Ep 342
One piece Ep 343
One piece Ep 344
One piece Ep 345
One piece Ep 346
One piece Ep 347
One piece Ep 348
One piece Ep 349
One piece Ep 350
One piece Ep 351
One piece Ep 352
One piece Ep 353
One piece Ep 354
One piece Ep 355
One piece Ep 356
One piece Ep 357
One piece Ep 358
One piece Ep 359
One piece Ep 360
One piece Ep 361
One piece Ep 362
One piece Ep 363
One piece Ep 364
One piece Ep 365
One piece Ep 365
One piece Ep 367
One piece Ep 368
One piece Ep 369
One piece Ep 370
One piece Ep 371
One piece Ep 372
One piece Ep 373
One piece Ep 374
One piece Ep 375
One piece Ep 376
One piece Ep 377
One piece Ep 378
One piece Ep 379
One piece Ep 380
One piece Ep 381
One piece Ep 382
One piece Ep 383
One piece Ep 384
One piece Ep 385
One piece Ep 386
One piece Ep 387
One piece Ep 388
One piece Ep 389
One piece Ep 390
One piece Ep 391
One piece Ep 392
One piece Ep 393
One piece Ep 394
One piece Ep 395
One piece Ep 396
One piece Ep 397
One piece Ep 398
One piece Ep 399
One piece Ep 400
One piece Ep 401
One piece Ep 402
One piece Ep 403
One piece Ep 404
One piece Ep 405
One piece Ep 406
One piece Ep 407
One piece Ep 408
One piece Ep 409
One piece Ep 410
One piece Ep 411
One piece Ep 412
One piece Ep 413
One piece Ep 414
One piece Ep 415
One piece Ep 416
One piece Ep 417
One piece Ep 418
One piece Ep 419
One piece Ep 420
One piece Ep 421
One piece Ep 422
One piece Ep 423
One piece Ep 424
One piece Ep 425
One piece Ep 426
One piece Ep 427
One piece Ep 428
One piece Ep 429
One piece Ep 430
One piece Ep 431
One piece Ep 432
One piece Ep 433
One piece Ep 454
One piece Ep 455
One piece Ep 456
One piece Ep 457
One piece Ep 458
One piece Ep 459
One piece Ep 460
One piece Ep 462
One piece Ep 463
One piece Ep 464
One piece Ep 465
One piece Ep 466
One piece Ep 467
One piece Ep 468
One piece Ep 469
One piece Ep 470
One piece Ep 471
One piece Ep 472
One piece Ep 473
One piece Ep 474
One piece Ep 475
One piece Ep 476
One piece Ep 477
One piece Ep 478
One piece Ep 479
One piece Ep 480
One piece Ep 481
One piece Ep 482
One piece Ep 483
One piece Ep 484
One piece Ep 485
One piece Ep 486
One piece Ep 487
One piece Ep 488

One piece Ep 489
One piece Ep 490
Advertisements

Entry filed under: One Piece, Thư giãn & giải trí. Tags: , , .

Thay lời muốn nói tháng 2/2011 – Hẹn yêu KOOLdic 2011: Từ điển gọn nhẹ với giọng đọc chuẩn

10 Comments Add your own

 • 1. pé iu  |  February 17, 2011 at 1:53 pm

  ý sao có tói tập 458 hé ^^~ cáitopic này cũng hay

  Reply
 • 2. pé iu  |  February 17, 2011 at 1:55 pm

  ý nhầm tới tập 482 mới đúng hj` hj`………..:D

  Reply
 • 3. quang  |  July 4, 2011 at 9:07 am

  1 trang web tuyệt vời

  Reply
 • 4. muoik6h  |  July 10, 2011 at 11:55 pm

  Tuyệt thật đó. Cảm ơn bạn rất nhiều !

  Reply
 • 5. Hoabeohai  |  August 6, 2011 at 12:42 pm

  tập 21 bị mất đoạn cuối rồi… anh Admin làm lại đi……

  Reply
  • 6. nguyen minh tri  |  September 28, 2011 at 8:28 pm

   vao nhaccuatui.com ma tim ban ak nhung ma chi den ep 290 thoi

   Reply
 • 7. nguyen minh tri  |  September 28, 2011 at 8:27 pm

  cam on Admin nha 🙂 minh vua moi xem xong ep 290 dang bi thi gap page nay hjhj may man qua cam on Admin 😀

  Reply
 • 8. congduc1352  |  November 16, 2011 at 3:20 pm

  cho them nhiu tap nua di. chung nao vo day tim cho nhanh adm a`

  Reply
 • 9. (^o^)  |  January 30, 2012 at 10:48 pm

  sincerely thank you
  Friend !

  Reply
 • 10. cu sun'  |  May 7, 2012 at 9:06 am

  chi minh cach down ve cai

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


NHẬN BÀI QUA MAIL

Bạn nhấn nút Follow ở góc dưới bên phải trang web, nhập vào địa chỉ email > nhấn Sign me up. Sau đó vào hộp mail để xác nhận.

ĐANG ONLINE

LƯỢT TRUY CẬP

 • 890,612 lượt

ĐÁNH GIÁ BLOG

BÀI VIẾT TRONG THÁNG

LIÊN KẾT WEB

image
image

LỊCH BIỂU

February 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

RSS TIN CẬP NHẬT

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

free counters

TÁC GIẢ


%d bloggers like this: