Phần mềm kế toán Unesco cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ

February 28, 2009 at 7:54 am Leave a comment

Với giao diện tiếng Việt thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng, phần mềm kế toán Unesco sẽ giúp bạn xử lý nhanh các nghiệp vụ kế toán như:
– Kế toán vốn bằng tiền.
Kế toán vật tư hàng hoá.
Kế toán tài sản cố định.
Kế toán công nợ.
– Kế toán bán hàng .
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành.
– Kế toán tổng hợp.
Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Lượng: 0918.726.500

Truy cập trang chủ PHANMEMKETOANUNESCO.COM

để biết thêm chi tiết

Email: Luongpv0401@yahoo.com.vn; Luongpv0401@gmail.com

Thông tin chi tiết về phần mềm kế toán Unesco

1. Kế toán vốn bằng tiền

Chức năng:Theo dõi thu chi cho từng quỹ, từng loại tiền gửi ngân hàng.

– Theo dõi nhiều loại tiền tệ cho tiền tại quỹ và tiền gửi ngân hàng.

– Cho biết ngay số dư tức thời tại mọi thời điểm.

– Cho phép nhập nhiều hoá đơn trên cùng 1 phiếu thu hay phiếu chi

– Cảnh báo khi số dư tại quỹ bị âm.

Báo cáo: – Cho phép in phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi trên máy tính.

-Cho xem các báo cáo về tồn quỹ hằng ngày, các sổ chi tiết theo dõi nguyên tệ.

– Bảng kê thu tiền, bảng kê chi tiền.

– Bảng kê thu tiền ngân hàng, chi tiền ngân hàng.

2. Kế toán vật tư hàng hoá

Chức năng:– Cho phép lựa chọn các phương pháp xuất kho : Bình quân, Đích danh, FIFO, LIFO.

– Tự động xuất kho giá vốn hàng bán.

– Mua hàng nhập khẩu.

– Mua hàng nhập kho – trả tiền ngay.

– Mua hàng nhập kho – ghi nhận nợ.

– Mua hàng nhập kho – trả tiền – ghi nhận nợ.

– Mua hàng nhập kho và xuất thẳng (dành riêng cho các công ty xây dựng)

– Nhập kho hàng khuyến mãi

– Xuất kho gửi đi bán.

Xuất kho lưu chuyển nội bộ từ 1 kho đến 1 kho hay đến nhiều kho

–  Xuất dùng cho sản xuất.

–  Xuất kho khuyến mãi

– Xuất dùng cho văn phòng.

– Hàng bán bị trả lại.

– Cảnh báo khi xuất hàng quá số lượng tồn kho

Báo cáo:– Cho in các phiếu nhập kho, xuất kho.

– Các thẻ kho, sổ chi tiết vật tư hàng hoá.

– Báo cáo nhập – xuất – tồn của từng kho, toàn bộ kho .

– Báo cáo nhập – xuất – tồn theo từng tài khoản.

– Báo cáo nhập – xuất – tồn theo nguồn nhập, xuất.

– Báo cáo nhập – xuất – tồn theo từng nhóm vật tư, hàng hoá.

– Báo cáo xuất theo đối tượng.

J Bảng kê lưu chuyển nội bộ.

J Bảng kê xuất theo sản phẩm.

J Bảng kê xuất theo tài khoản.

J Bảng tổng hợp tồn kho.

3. Kế toán tài sản cố định

Chức năng: – Danh sách tài sản cố định được theo dõi với dạng hình cây.

– Trích khấu hao tài sản cố định tự động cho tài sản cố định hưu hình, vô hình, thuê tài chính.

– Tăng tài sản cố định trong kỳ (Mua sắm mới, góp vốn, đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, nhận chuyển nội bộ từ đơn vị khác, . . .).

– Giảm tài sản cố định (Thanh lý, nhượng bán, góp vốn, điều chuyển nội bộ từ đơn vị khác, . . .).

– Đánh giá lại tài sản (Đánh giá tăng, đánh giá giảm, tăng thêm chi tiết).

Báo cáo: – Cho in phiếu tăng giảm tài sản cố định.

– Sổ tài sản cố định.

– Sổ khấu hao chi tiết, khấu hao tổng hợp.

– Sổ số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ tài sản cố định.

– Sổ tăng tài sản cố định, đánh giá tăng tài sản cố định.

– Sổ giảm tài sản cố định, đánh giá giảm tài sản cố định.

– Sổ chi tiết phân bổ khấu hao.

– Sổ tổng hợp phân bổ khấu hao.

4. Kế toán công nợ

Chức năng: – Thanh toán công nợ cho nhân viên.

– Công nợ nội bộ giữa các thành viên.

– Thanh toán công nợ cho từng khách hàng.

– Thanh toán công nợ theo từng hoá đơn đầu vào, đầu ra cho từng khách hàng.

– Theo dõi thời hạn thành toán cho từng hoá đơn.

– Các bút toán cấn trừ công nợ.

Báo cáo:– Sổ chi tiết công nợ khách hàng.

– Sổ chi tiết đối tượng thanh toán.

– Chi tiết công nợ khách hàng theo tuổi nợ.

– Tổng hợp công nợ khách hàng theo tuổi nợ.

– Sổ tổng hợp số dư công nợ (theo ngoại tệ).

– Bảng cân đối công nợ.

– Bảng đối chiếu công nợ.

– Danh sách nợ quá hạn mức.

5. Kế toán bán hàng

Chức năng: – Doanh thu (dịch vụ, hàng hoá,thành phẩm) – thanh toán ngay.

– Doanh thu (dịch vụ, hàng hoá,thành phẩm) – ghi nhận nợ.

– Doanh thu (dịch vụ, hàng hoá,thành phẩm) – thanh toán – ghi nhận nợ.

– Giảm giá hàng bán.

– Chiết khấu thương mại.

– Hàng bán bị trả lại.

Báo cáo:– Cho phép in hoá đơn trực tiếp trên máy tính (của bộ tài chính hay đặc thù của doanh nghiệp).

– Sổ tổng hợp doanh thu mặt hàng, theo từng khách hàng, toàn bộ khách hàng, theo thuế VAT, theo kho hàng.

– Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn.

– Sổ tổng hợp doanh thu – giá vốn.

– Sổ chi tiết doanh thu bán hàng mẫu 1, mẫu 2.

– Sổ chi tiết bán hàng.

6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

Chức năng: – Theo dõi chi phí cho từng công trình, từng đơn đặt hàng, từng sản phẩm.

– Trợ giúp tính giá thành cho các công ty xây dựng, các công ty sản xuất theo đơn đặt hàng, theo định mức (theo hàng tháng)

– Trợ giúp phương pháp tính giá thành theo phương pháp tập hợp giá thành theo đối tượng, theo định mức.

– Tuỳ theo từng loại hình của doanh nghiệp mà chương trình có thể sửa đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Báo cáo:– Bảng tính giá thành cho công trình sản phẩm.

– Chi tiết chi phí cho từng công trình sản phẩm

– Chi phí và kết quả kinh doanh cho sản phẩm

– Kết quả kinh doanh theo công trình sản phẩm

– Các báo cáo về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

7. Kế toán tổng hợp

Chức năng:– Các bút toán kết chuyển cuối kỳ về doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu chi phí, kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Thực hiện các bút toán phân bổ chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

– Các bút toán điều chỉnh.

– Chuyển sang số dư sang năm mới say khi kết thúc niên độ kế toán.

– Tổng hợp số liệu từ các đơn vị thành viên, cho ra báo cáo hợp nhật của toàn công ty.

Báo cáo: – Sổ nhật ký chung.

– Số chứng từ ghi sổ.

– Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

– Bảng cân đối số phát sinh

– Bảng cân đối số phát sinh bàn cờ.

– Bảng kê phát sinh chi tiết

– Bảng kê số dư chi tiết.

– Bảng phát sinh nợ, phát sinh có cho từng tài khoản.

– Các bảng nhật ký chứng từ, bảng kể chứng từ.

– Các sổ cái tài khoản (theo hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ).

– Các sổ chi tiết tài khoản (theo đối ứng các tài khoản, theo nhóm đối ứng).

– Bảng cân đối kế toán.

– Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)

– Thuyết minh báo các tài chính

– Báo cáo kết quả kinh doanh

+ Báo cáo lãi lỗ (Phần I)

+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước (Phần II)

+ Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm (Phần III)

– Báo cáo phí.

+ Tổng hợp phí

– Báo cáo thuế GTGT : Liên kết HTTK

– Tờ khai thuế GTGT.

– Bảng kê hoá đơn đầu ra theo các tỉ lệ thuế (mẫu 02)

– Bảng kê hoá đơn đầu vào theo các tỉ lệ thuế (mẫu 03)

– Bảng kê chứng từ đầu vào không có hoá đơn (mẫu 04)

– Bảng kê đầu vào hàng nông lâm thủy hải sản (mẫu 05)

– Các báo cáo quyết toán thuế:

+ Bảng tổng hợp thanh toán thuế.

+ Quyết toán thuế GTGT.

+ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Bảng kê tình hình nộp thuế

Advertisements

Entry filed under: Phần mềm. Tags: , , , , .

Biến máy tính thành server để chia sẻ dữ liệu với Zapr Phần mềm kế toán Unesco

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


NHẬN BÀI QUA MAIL

Bạn nhấn nút Follow ở góc dưới bên phải trang web, nhập vào địa chỉ email > nhấn Sign me up. Sau đó vào hộp mail để xác nhận.

ĐANG ONLINE

LƯỢT TRUY CẬP

  • 892,229 lượt

ĐÁNH GIÁ BLOG

BÀI VIẾT TRONG THÁNG

LIÊN KẾT WEB

image
image

LỊCH BIỂU

February 2009
M T W T F S S
« Dec   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

RSS TIN CẬP NHẬT

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

free counters

TÁC GIẢ


%d bloggers like this: